Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Biłgoraju

Logo - Starostwo Powiatowe w Biłgoraju

Koordynator ds. dostępności

 

Kontakt: 
Koordynator ds. dostępności:

Pan Krzysztof Surma – Inspektor ds. zdrowia w Wydziale Zdrowia i Spraw Obywatelskich

Pan Ireneusz Wilczyński – Inspektor ds. zdrowia w Wydziale Zdrowia i Spraw Obywatelskich

Starostwo Powiatowe w Biłgoraju 23-400 Biłgoraj, ul. Kościuszki 94 - II piętro, pokój nr 208.

telefon: 84 6882068

E-mail: kd@bilgorajski.pl

Do zadań koordynatora ds. dostępności należy w szczególności:

  • wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Starostwo Powiatowe w Biłgoraju w celu realizacji zadań wynikających z przepisów ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. z 2020 r., poz. 1062 z późn. zm.),
  • przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przez Starostwo Powiatowe w Biłgoraju;
  • monitorowanie działalności Starostwa Powiatowego w Biłgoraju w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.
Szukaj dokumentów
od do