Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Biłgoraju

Logo - Starostwo Powiatowe w Biłgoraju

Niepełnosprawni

Informacje dla niepełnosprawnych

Mając na uwadze potrzeby osób niepełnosprawnych oraz zapisy Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych informujemy o:

 • pełnej dostępności do siedziby Starostwa Powiatowego w Biłgoraju przy ul. T. Kościuszki 94 dla osób niepełnosprawnych. Budynek posiada takie udogodnienia jak:
  • podjazd dla osób niepełnosprawnych na zewnątrz budynku,
  • wyznaczone miejsca parkingowe,
  • windę z dostępem do wszystkich pięter urzędu,
  • pochylnie na korytarzach,
  • pomieszczenia higieniczno-sanitarne zapewniające przestrzeń manewrową dla osób niepełnosprawnych.
 • budynek Starostwa Powiatowego w Biłgoraju przy ul. T. Kościuszki 87, gdzie mieści się Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, ma ograniczony dostęp dla osób niepełnosprawnych ze względu na brak windy oraz toalet przystosowanych dla osób niepełnosprawnych. Przed budynkiem wyznaczone jest miejsce postojowe dla osób z niepełnosprawnościami. Alternetywnym rozwiązaniem w związku z zapewnieniem dostępności jest punkt obsługi interesantów, który znajduje się na parterze budynku i jest wolny od barier poziomych i pionowych.

W celu nawiązania kontaktu osoby mające trudności w komunikowaniu się mogą skorzystać z następujących sposobów środków komunikacji:

Osoby uprawnione, mogą skorzystać z nieodpłatnej usługi tłumaczeniowej (usługi tłumacza migowego) - opis poniżej.

 

Procedura określająca zapewnienie dostępu do świadczenia usług tłumacza migowego

§ 1.

Obsługa osób uprawnionych przy załatwianiu spraw w Starostwie Powiatowym w Biłgoraju odbywa się poprzez pomoc tłumacza języka migowego. Świadczenie jest bezpłatne dla osoby uprawnionej, będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2018 r., poz. 2192).

§ 2.

 1. Osoba uprawniona, która zamierza skorzystać z ww. usługi zobowiązana jest zgłosić ten fakt w Biurze Obsługi i Informacji Starosta Powiatowego w Biłgoraju (parter) ze wskazaniem metody komunikowania się. Zgłoszenia można dokonać osobiście, pisemnie, telefonicznie (84 688-20-01), faxem (84 688-20-09), e-mailem na adres: sekretariat@bilgorajski.pl, w terminie co najmniej 3 dni roboczych przed zamiarem skorzystania z ww. usługi, z wyłączeniem sytuacji nagłych.
 2. Wzór zgłoszenia stanowi załącznik do Procedury.

§ 3.

W przypadku korzystania przez osoby niesłyszące z pomocy tzw. osoby przybranej, czyli osoby, która ukończyła 16 lat i została wybrana w celu ułatwienia porozumiewania się i udzielenia pomocy w załatwieniu spraw - wizyta w Starostwie Powiatowym w Biłgoraju nie musi być wcześniej uzgadniana.

§ 4.

W przypadku braku możliwości realizacji świadczenia, tut. Urząd zawiadamia o tym osobę uprawnioną wraz z uzasadnieniem, wyznaczając możliwy termin realizacji świadczenia lub wskazując inną formę realizacji uprawnień określonych w ustawie o języku migowym i innych środkach komunikowania się.


Do pobrania: Zgłoszenie chęci skorzystania z usług tłumacza migowego